Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta ambasadora Finlandii w Biurze RPO

Data:

19 maja 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z ambasadorem Finlandii w Polsce Juhą Ottmanem i jego zastępczynią Erją-Outi Heino. W spotkaniu uczestniczyła również zastępczyni RPO Hanna Machińska.

Rozmowa dotyczyła przestrzegania rządów prawa w Polsce. Marcin Wiącek przedstawił ambasadorowi zakres kompetencji swojego urzędu oraz stanowisko w przedmiocie trwającej reformy wymiaru sprawiedliwości w kontekście potrzeby zapewnienia niezależności władzy sądowniczej. Omówiono również możliwość współpracy w zakresie ochrony praw człowieka.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński