Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z ambasador Bułgarii

Data:

6 lipca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z ambasador Bułgarii Margaritą Ganevą.

Rozmowa, w której uczestniczył również zastępca RPO Valeri Vachev, dotyczyła węzłowych problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce. Marcin Wiącek przedstawił swojej rozmówczyni kompetencje swojego urzędu oraz najważniejsze zagadnienia podejmowane przez Biuro RPO. Poinformował również ambasador o stanowiskach RPO w przedmiocie realizacji zasady praworządności oraz przestrzegania praw uchodźców i cudzoziemców w Polsce.

 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński