Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek spotkał się z Ambasador Węgier w Polsce

Data:

21 kwietnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z Ambasador Węgier w Polsce Orsolyą Zsuzsanną Kovács. Rozmowa dotyczyła problemów władzy sądowniczej i bieżących problemów w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski