Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek spotkał się z ambasadorem Norwegii w Polsce Øystein Bø

Data:

27 marca 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Marcina Wiącka z nowym ambasadorem Norwegii w Polsce Øystein Bø. W spotkaniu uczestniczył też ZRPO Wojciech Brzozowski. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił zakres kompetencji urzędu i bieżącą działalność w obszarze ochrony praw i wolności człowieka w Polsce. Øystein Bø, który objął stanowisko ambasadora Norwegii w Polsce w październiku 2023 r., podkreślił zaangażowanie Norwegii w promowanie praw człowieka i zasad demokracji.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat stanu praworządności w Polsce i aktualnych problemów niezależności władzy sądowniczej, a także o problematyce praw uchodźców, w szczególności nadal aktualnych zastrzeżeniach RPO dotyczących sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Rozmawiano również o możliwości współpracy w ramach działalności na rzecz ochrony praw i wolności człowieka w Polsce.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski