Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z kierownictwem ENNHRI

Data:

1 czerwca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielkami Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI): sekretarz generalną Debbie Kohner i dyrektorką Deutsches Institut für Menschrechte Beate Rudolf. W spotkaniu wziął również udział główny koordynator do spraw współpracy naukowej w BRPO Maciej Grześkowiak.

Marcin Wiącek przedstawił swoim rozmówcom swoje stanowiska i ostatnie działania w przedmiocie sporu o rządy prawa i reformę sądownictwa w Polsce oraz ochrony praw cudzoziemców w kontekście osób przybywających z Ukrainy i terytorium Białorusi.

Przedstawiciele ENNHRI złożyli wyrazy uznania i poparcia dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz przestrzegania praw człowieka w Polsce, w szczególności w kontekście gwałtownego napływu uchodźców wskutek napaści Rosji na Ukrainę. Poinformowali również Marcina Wiącka o priorytetach i ostatnich przedsięwzięciach organizacji. Podjęta została dyskusja na temat możliwości koordynacji i sposobów, w jakie ENNHRI może wesprzeć pracę BRPO.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński