Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po buspasach mogą jeździć samochody elektrycznie, ale niskoemisyjne auta na gaz już nie. Wystąpienie do MI

Data:
  • Od pewnego czasu po buspasach mogą jeździć samochody elektryczne i napędzane wodorem. Taki przywilej nie obejmuje np. użytkowników samochodów z silnikami na autogaz, które uznawane są za niskoemisyjne
  • Do RPO wpływają skargi, że jest to przejaw nierównego traktowania użytkowników pojazdów
  • W tej sprawie Biuro RPO zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o stanowisko i ustosunkowanie się do zarzutu o nierówne traktowanie kierowców

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące dopuszczenia pojazdów elektrycznych do poruszania się pasami ruchu wyznaczonymi dla autobusów (tzw. buspasami). Zdaniem skarżących jest to przejaw nierównego traktowania użytkowników pojazdów samochodowych.

W piśmie do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zwrócono uwagę, że taki przywilej nie obejmuje np. użytkowników pojazdów z silnikami na autogaz, które uznawane są za niskoemisyjne.

Możliwość poruszania się pojazdami elektrycznymi po buspasach pojawiła się w lutym 2018 r., kiedy w życie wszedł art. 148a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego treścią, do 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Ten przepis został dodany do ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W uzasadnieniu rządowego projektu tej ustawy (druk nr 2147) wskazano, że „Zmiana proponowana w pkt 5 zezwala na poruszanie się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów. Ten rodzaj wsparcia jest stosowany w wielu innych krajach i przynosi pozytywne efekty. Instrument ten będzie stosowany czasowo, do roku 2026. Co więcej, zarządca drogi będzie mógł uzależnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach od liczby osób jadących tym pojazdem. Rozwiązanie to wzorowane jest na innych państwach członkowskich UE.”

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski w piśmie do Renaty Rychter, dyrektor departamentu w resorcie infrastruktury prosi o wskazanie argumentów za takim ukształtowaniem przywileju korzystania z buspasów i ustosunkowanie się do zarzutów, że unormowania art. 148a Prawa o ruchu drogowym prowadzą do nierównego traktowania właścicieli samochodów. Taki przywilej nie obejmuje np. użytkowników pojazdów z silnikami na autogaz, które uznawane są za niskoemisyjne.

V.511.130.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski