Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z Ombudsmanem Ukrainy

Data:

23 lutego 2024 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek odbył zdalną rozmowę z komisarzem parlamentu Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsem. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw ochrony praw i wolności, także w kontekście aktualnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. 

Rzecznicy rozmawiali o formach współpracy między instytucjami przede wszystkim w kontekście wpływających od obywateli skarg. RPO Marcin Wiącek zapewnił swojego odpowiednika, że wszelkie skargi od obywateli ukraińskich, których rozpatrzenie mieści się w kompetencjach RPO, spotykają się z odpowiedzią. Rzecznik zachęcił także ombudsmana Lubinetsa do rozpowszechnienia informacji o możliwości składania skarg do RPO w języku ukraińskim.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski