Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rolnicy-emeryci poszkodowani przez zasady waloryzacji świadczeń. MRiRW odpowiada RPO: sprawdzamy, czy zmiana reguł jest możliwa

Data:
  • RPO otrzymuje skargi od rolników-emerytów na temat waloryzacji ich emerytur po wprowadzeniu nowych zasad w marcu 2022 r.
  • Gdyby waloryzowane było całe świadczenie, a nie wysokość emerytury podstawowej, emeryci mieliby więcej pieniędzy w portfelu
  • Poproszone o zajęcie stanowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada RPO: sprawdzamy, czy zmiana reguł waloryzacji jest wykonalna

Rolnicy chcieliby, by ustalenie zwaloryzowanej wysokości emerytury odbywało się poprzez proste przemnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi obecnie 107%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KRUS obecnie waloryzuje w ten sposób emeryturę podstawową, która – pomnożona odpowiednimi wskaźnikami – następnie wpływa na wysokość świadczenia otrzymywanego przez konkretnego obywatela.

W piśmie do MRiRW zastępca RPO Stanisław Trociuk za pomocą przykładowego rachunku matematycznego demonstruje, iż takie rozwiązanie jest mniej korzystne dla rolników-emerytów.

Wskazując na cele waloryzacji – zapobieganie obniżania poziomu materialnego życia emerytów i rencistów, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie solidarności społecznej – rzecznik przypomina, iż jest ona ważnym elementem konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji), które wymaga, by świadczenia emerytalno-rentowe nie traciły realnej wartości w miarę postępującej inflacji.

Wobec powyższego zastępca RPO prosi ministerstwo o rozważenie zmian, które zapewnią wzrost świadczeń emerytalnych rolników odpowiadający wskaźnikowi waloryzacji funkcjonującemu w powszechnym systemie emerytalnym.

Odpowiedź MRiRW: waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest złożonym zagadnieniem

W odpowiedzi na pismo RPO sekretarz stanu w MRiRW Anna Gembicka informuje, iż ministerstwo rozpoczęło prace nad mechanizmem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolników. Jednocześnie podkreśla, że jest to złożone zagadnienie, które wymaga głębokiej analizy uwzględniającej również możliwości budżetowe państwa. Sekretarz podkreśliła bowiem, że rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe w ponad 90% składają się z dotacji z budżetu państwa.

Anna Gembicka wskazała również, że państwo wspiera sytuację finansową rolników również za pomocą 13. i 14. emerytur oraz zwolnienie z podatku tych emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 2500 zł.

III.7060.260.2022

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński