Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przystępuje do sprawy w TK legalności działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Data:
  • RPO zgłosił 15 maja udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (sygnatura: P 7/20) i przedstawił następujące stanowisko: postępowanie powinno ulec umorzeniu w całości z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.)

Chodzi o pytanie, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadali je sędziwie Izby Dyscyplinarnej SN dzień po tym, jak TSUE podważył legalność ich działania (https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-7-20). Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości, na wniosek Komisji Europejskiej, zdecydowała 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (sprawa C-791/19 R). Decyzja zapadła w postępowaniu dotyczącym wykorzystywania przez organy władzy publicznej mechanizmu odpowiedzialności dyscyplinarnej do wywierania nacisku na sędziów i wpływania na treść wydawanych przez nich orzeczeń sądowych, co prowadzi do ingerencji w sferę niezawisłości sędziowskiej oraz narusza wymogi skutecznej ochrony sądowej, gwarantowanej przez prawo Unii.

Zgłaszając udział w postępowaniu przed TK Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział, że przedstawi uzasadnienie o niedopuszczalności wydawania stanowisk ws pytania sędziów z Izby Dyscyplinarnej SN w terminie 30 dni od opublikowania przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnień do wyroków dotyczących tej samej materii, które zapadły w sprawach o sygnaturach Kpt 1/20 i U 2/20.

Chodzi o wyrok 20 kwietnia – ws. uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. o wyłączeniu z orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej  (https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/u-2-20) oraz o sprawę „sporu kompetencyjnego” między SN a Sejmem  z wniosku Marszałka Sejmu (https://trybunal.gov.pl/s/kpt-1-20)

VII.510.63.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski