Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa wyborcze osób pozbawionych wolności. Pytania do Służby Więziennej

Data:
  • Osoby pozbawione wolności, których sąd nie pozbawił praw publicznych, mają prawa wyborcze
  • Obywatel chce utworzyć komitet wyborczy, którego program miałby być w części adresowany do takich osób 
  • Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o stanowisko dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego 

Do Rzecznika zwrócił się obywatel deklarujący chęć utworzenia komitetu wyborczego, którego program miałby być w części adresowany do wyborców przebywających w zakładach karnych. Odpowiednie pismo skierował on także do DG SW.

W piśmie do RPO obywatel podnosi zarzut naruszenia praw wyborczych osób pozbawionych wolności m. in. przez brak zapewnienia im odpowiedniego dostępu do informacji o wyborach, komitetach wyborczych i ich programach oraz o przedstawionych przez te komitety kandydatach. 

Ponadto wnioskodawca wskazuje na kwestię ograniczonego dostępu komitetów wyborczych i kandydatów do takich wyborców.

W ocenie RPO sprawa ma istotne znaczenie dla wykonywania praw wyborczych przez osoby pozbawione wolności, które jednocześnie nie zostały pozbawione praw publicznych.

Dlatego zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi SW o stanowisko w sprawie bądź przekazanie odpowiedzi udzielonej wnioskodawcy.

VII.602.15.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski