Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa zaginięcia 4-letniej dziewczynki z Iraku na granicy. Interwencja RPO. Odpowiedź KWP w Białymstoku

Data:
  • Informacja o zaginięciu w strefie przygranicznej 4-letniej dziewczynki z Iraku o imieniu Eileen - której rodziców zawrócono na Białoruś - dotarła do Biura RPO
  • Rzecznik prosi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o włączenie się w działania poszukiwawcze
  • AKTUALIZACJA: Podjęto czynności w celu potwierdzenia doniesień o zaginięciu oraz ustalenia miejsca pobytu małoletniej. Dokonano penetracji terenów leśnych i polnych na szerokości ok. kilometra od linii granicy do miejscowości Zajzdra - odpowiedział komendant 
  • W wyniku tych działań dotychczas nie ujawniono dziewczynki, a także nie potwierdzono, że przebywała ona na tym terenie

Zgodnie z informacją, która wpłynęła do Biura RPO, małżeństwo z Iraku przekroczyło granicę Białorusi z Polską razem z córką. Zostali po tym zatrzymani przez polskich funkcjonariuszy, a następnie przerzuceni przez nich na Białoruś. W lesie po polskiej stronie została ich córka. Była ona niesiona na rękach przez innego człowieka z podróżującej z nimi grupy. Dziecko miało czerwoną kurtkę.

Rodzice są po stronie białoruskiej i nie wiedzą, gdzie znajduje się ich córka. Nie znają także danych osobowych człowieka, który niósł ją na rękach. Proszą o pomoc w połączeniu rodziny.

Jak podkreśla Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, tę informację w trybie pilnym przekazano Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz placówkom SG. W rozmowie telefonicznej komendantka jednej z nich potwierdziła, że w nocy z 6 na 7 grudnia ujęto grupę cudzoziemców, wśród których była jedna kobieta. Cudzoziemcy zostali zawróceni na stronę białoruską. Wśród ujętych nie było jednak dziecka.

W ocenie RPO w momencie ujęcia grupy możliwość pozyskania przez funkcjonariuszy SG informacji, że w pobliżu miejsca interwencji znajduje się jeszcze dziecko, była znacznie ograniczona. Rodzice dziewczynki prawdopodobnie nie posługują się językiem angielskim, a funkcjonariuszom SG z pewnością nie towarzyszył nikt, kto znałby jęz. arabski lub inny znany tym cudzoziemcom.

Hanna Machińska pyta nadinsp. Robert Szewca, czy sprawa prawdopodobnego zaginięcia dziecka jest znana podlaskiej policji i czy podjęto w tej sprawie jakiekolwiek czynności, zwłaszcza czy prowadzone są lub były poszukiwania z udziałem funkcjonariuszy. Jeśli nie, zastępczyni RPO prosi o pilne rozważenie możliwości zaangażowania policjantów w działania poszukiwawcze, w tym formacji wyspecjalizowanych w poszukiwaniach osób zaginionych.

Do pisma RPO, wysłanego 8 grudnia w godzinach popołudniowych, załączono zdjęcie prezentujące jak  dziewczynka była ubrana.

Odpowiedź KWP w Białymstoku  z 17 grudnia 2021 r. 

Odpowiadając na pismo z 8 grudnia bieżącego roku, dotyczące prawdopodobnego zaginięcia 4 letniej Eileen, informuję że Policja do chwili obecnej nie otrzymała żadnego oficjalnego zgłoszenia, które dotyczyłoby ww. zdarzenia.

Niemniej jednak w związku z powzięciem przez Policję informacji o możliwości zaginięcia dziewczynki, podjęto szereg czynności mających na celu potwierdzenie doniesień o jej zaginięciu oraz ustaleniu miejsca pobytu małoletniej, w tym dokonano penetracji terenów leśnych i polnych na szerokości około 1 kilometra od linii granicy do miejscowości Zajzdra (odległość ok. 3 km).

W wyniku podjętych działań dotychczas nie ujawniono dziewczynki, a także nie potwierdzono, że przebywała ona na tym terenie.

XI.543.223.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź KWP
Operator: Łukasz Starzewski