Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polacy na Malcie błądzili, szukając lokalu wyborczego w konsulacie RP w Birkirkarze

Data:
  • Polacy, którzy w wyborach parlamentarnych chcieli głosować w Birkirkarze na Malcie, mieli trudności z oddaniem głosu 
  • Powodem był błędny adres konsulatu RP, gdzie mieściła się komisja wyborcza
  • Był on podany nie tylko w odpowiedzi na dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie, ale także w rozporządzeniu MSZ o utworzeniu obwodów głosowania za granicą

Polscy wyborcy przebywający za granicą składają do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi i inne sygnały związane z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu RP 13 października 2019 r. Są one wnikliwie analizowane.

W jednej ze skarg wskazano na trudności w głosowaniu w komisji wyborczej utworzonej w Republice Malty. Obywatelka drogą elektroniczną przesłała wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w tym obwodzie. W wiadomości zwrotnej otrzymała potwierdzenie zarejestrowania.

W odpowiedzi tej wskazano też adres komisji: „Birkirkara, Konsulat RP*, 11, Misrah 28 ta’ Frar 1883 Birkirkara BKR 1501”. Był on tożsamy ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.

- Niestety pod takim adresem nie znalazłyśmy nic, a tym bardziej komisji, po kilku godzinach poszukiwania i rozpytywania […] chciałyśmy się już poddać. Ostatnia szansa telefon do Konsulatu i tutaj miły Pan wyjaśnia, że adres jest zły a komisja znajduje się pomiędzy Kebab a Butterfly pub […] Na miejscu odnajdujemy kilkadziesiąt osób, które są oburzone faktem wprowadzenia wyborców w błąd. Odpowiedź od pracowników Konsulatu była […], że oni nie odpowiadają jaki adres komisji był podany […]  - pisała skarżąca.

- Jako obywatel RP mam prawo do głosowania ale rozumiem to, że również mam prawo do prawidłowego poinformowanie gdzie mogę tego dokonać. Chciałam złożyć oficjalne zażalenie na MSZ i Konsulat na Malcie o brak staranności w przygotowaniu do wyborów i celowe wprowadzenie w błąd potencjalnych wyborców - stwierdza konkluzja skargi.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił ministra Jacka Czaputowicza  o stanowisko w  tej sprawie.

VII.602.119.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda