RPO po stronie komorniczki, której Minister Sprawiedliwości odbiera prawo do wykonywania zawodu z powodu wieku

Data:
  • RPO zgłosił udział w postępowaniu przed sądem po stronie komorniczki, która chce wykonywać swój zawód, mimo że skończyła 65 lat.
  • RPO wnosi o ustalenie, że powódka jest uprawniona pełnić funkcję komornika sądowego przy sądzie rejonowym do 2023 r.

Minister Sprawiedliwości poinformował komorniczkę że jej powołanie na stanowisko komornika sądowego wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. . Komorniczka uważa, że ma prawo pełnić funkcję do ukończenia przez nią 70. lat.

Wskazała, że pozbawienie komornika prawa wykonywania zawodu z chwilą ukończenia 65. lub 67. roku życia skutkuje traktowaniem komorników mniej korzystnie
w porównaniu z innymi osobami wykonującymi prawniczą działalność zawodową i posiadającymi również status funkcjonariuszy publicznych lub zawodu zaufania publicznego takimi, jak notariusze, sędziowie, czy prokuratorzy.

W zakresie generalnym – prawa komorników do pracy po ukończeniu 65 lat – RPO przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

VII.511.4.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-22 13:33:38
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski