Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Należy rozważyć kompleksową rekonstrukcję abonamentu RTV. Opinia RPO dla Senatu

Data:
  • Senat pracuje nad projektem ustawy znoszącej abonament RTV dla osób fizycznych
  • System opłat abonamentowych powinien uwzględniać zasady i wartości konstytucyjne
  • Dlatego RPO, choć nie ma uwag do projektu, wskazuje na potrzebę kompleksowej rekonstrukcji tego systemu

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła prośbą o opinię do procedowanej w Senacie nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, która przewiduje zwolnienie osób fizycznych z obowiązku opłacania abonamentu RTV (druk senacki nr 637). Jet to realizacja petycji obywateli, które wpłynęły do Senatu.

Dziś każdy odbiornik telewizyjny i radiowy powinien być zarejestrowany w urzędzie pocztowym. Ich posiadacze są zobowiązani do opłacania co miesiąc abonamentu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych i innych podmiotów.

Senacki Projekt znosi ten obowiązek w odniesieniu do osób fizycznych. Do zapłacenia abonamentu nadal zobowiązane byłyby osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorcy - w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

RPO Marcin Wiącek nie zgłasza uwag do tego projektu. W odpowiedzi do przewodniczącego komisji ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego zauważa, że ustawodawca ma względną swobodę w tym, jak może określić kształt systemu opłat abonamentowych. Jest to element polityki państwa.

Podkreśla jednak, że w pracach nad tym systemem ustawodawca powinien pamiętać o zasadach i wartościach konstytucyjnych. W szczególności powinien uwzględnić zasadę sprawiedliwego, powszechnego i równego rozkładania ciężarów publicznych.

Z tego powodu RPO sugeruje, żeby w toku prac nad abonamentem RTV zastanowić się, czy nie byłoby zasadnym przeprowadzenie kompleksowej rekonstrukcji całego systemu opłat abonamentowych tak, aby uwzględniał te zasady.

V.511.494.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-03-14 09:20:33
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-03-15 15:10:43
Operator: Krzysztof Michałowski