Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o prawach osób LGBT i debacie w Parlamencie Europejskim

Data:
  • Parlament Europejski z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE debatuje nad sytuacją osób LGBT+ w Unii Europejskiej. Pojawił się pomysł wprowadzenia na terenie wszystkich państw wspólnoty tzw. strefy wolności  Projekt rezolucji dostępny jest tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0166_PL.html).
  • Prof. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, był gościem w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce i stwierdził, że inicjatywa jest jednym z elementów presji, na to, aby Polska, a szczególnie władze lokalne w naszym kraju, wycofywały się z uchwał przeciwko osobom LGBT+. - Jeżeli kwestie dotyczące praw osób LGBT są traktowane jako priorytetowe na szczeblu Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, to być może, prędzej czy później, w trybie uprawień nadzorczych wojewody te uchwały będą pouchylane - ocenił Adam Bodnar.

RPO pokazał publiczności programu publikację Biura "Nasze prawa" zbierającą w jedno wszystkie akty prawne, które chronią prawa człowieka w Polsce. To: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

- Rządzący nie dostrzegają tego, gdzie jest pewien obiektywizm w moich działaniach. Widzą tylko to, co jest w stosunku do nich krytyką - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który był gościem programu „Newsroom" Wirtualnej Polski.

Odniósł się w ten sposób do krytyki jego działalności ze strony Prawa i Sprawiedliwości.

Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła, wykonuje zadania RPO do czasu wyboru przez Sejm za zgodą Senatu następcy.

- Staram się być w swojej pracy uczciwy. Jeśli widzę, że program 500 plus wyrównał szanse mieszkańców małych miast i wsi, to nie mówię, że to zły program. Natomiast nie będę uciekał od krytyki w sytuacjach, które zagrażają prawom i wolnościom jednostki – powiedział.

Red. Patrycjusz Wyżga pytał też RPO o opinię wiceszefowej Komisji Europejskiej. Věra Jourová powiedziała w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że Adam Bodnar to w Polsce „bastion wolności". Rzecznik praw obywatelskich ocenił, że wsparcie jego działań ze strony instytucji uniujnych jest naturalne. - RPO nie tylko jest organem ochrony praw i wolności na gruncie polskiej Konstytucji, ale my także wykonujemy zadania organu ds. równości na gruncie dyrektyw antydyskryminacyjnych [wprowadzone, by realizować wartości unujne]. To jest też zakres kompetencji organów unijnych - mówił.

Red. Wyżga zapytał też o wypowiedź posła „Solidarnej Polski” Jana Kanthaka, który stwierdził, że działalność Jourovej to „ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski". - UE przyjmuje dyrektywy, które przeciwdziałają dyskryminacji. Jest zupełnie naturalne, że Komisja Europejska interesuje się, w jaki sposób postanowienia dyrektywy są realizowane na gruncie krajowym – powiedział Adam Bodnar. - Pan poseł Kanthak może zajrzeć do artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest przepis , który powierza Unii Europejskiej wykonywanie kompetencji w zakresie spraw równościowych.

A instytucja RPO musi reagować w różnych sytuacjach dyskryminowania ze względu na religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, nawet jeśli spotyka się za to z krytyką.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa