Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek na konferencji "Polska Wieś XXI" o bezpieczeństwie żywnościowym i obrocie nieruchomościami rolnymi

Data:

28 kwietnia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w konferencji „Polska Wieś XXI - Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”. W ramach wydarzenia RPO wziął udział w panelu dyskusyjnym „Prawo rolne a wyzwania XXI wieku – przykłady rozwiązań na świecie”.

Marcin Wiącek zapytany o potencjalne zagrożenie dla zaopatrzenia Polski w żywność w związku z wojną w Ukrainie i ewentualne wyjątkowe kroki, jakie organy państwa mogłyby podjąć w obliczu takiej sytuacji podkreślił, że bezpieczeństwo żywieniowe to w jego uznaniu element bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, których ochrona na gruncie Konstytucji może uzasadniać ograniczanie wolności i praw obywatelskich, w tym swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, zdaniem RPO, nie można z góry wykluczyć legalności sytuacji, w której by chronić zaopatrzenie ludności w żywność państwo zdecydowałoby się na jakąś formę interwencji na rynku żywności.

Rzecznik zwrócił również uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi. Zdaniem Marcina Wiącka uzależnienie obrotu tymi nieruchomościami od decyzji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy jednoczesnym pozostawieniu temu organowi szerokiego luzu decyzyjnego jest sytuacją niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawa. 

RPO wskazał ponadto, iż od 2016 roku w Trybunale Konstytucyjnym jest rozpatrywany wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności tych przepisów z Konstytucją.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-04-28 15:58:59
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński