Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - 10 grudnia 2021 r.

Data:
Tagi: kalendarium

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych święto wypada w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Dokument ten jest kamieniem węgielnym współczesnego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Wyznaczone przezeń standardy zostały przyjęte niemal na całym globie oraz powtórzone w najważniejszych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

Święto praw człowieka jest świetną okazją do refleksji na temat stanu przestrzegania tych praw oraz stojących przed nimi wyzwań. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka odbywają się pod hasłem równości. Jest ono nierozerwalnie związane z art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.

U źródeł tegorocznego hasła leżą tragiczne konsekwencje pandemii COVID-19. Doprowadziła ona do pierwszego od 1998 r. wzrostu światowych wskaźników ubóstwa, poważnie szkodząc postępom w walce z tym zjawiskiem. Jak wskazuje ONZ, to osoby najbardziej wykluczone i doświadczające nierówności społecznych są najbardziej zagrożone trwającym kryzysem.

Jak co roku Rzecznik Praw Obywatelskich uhonorowuje Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka wręczeniem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Jest ona przyznawana jako wyraz uznania RPO dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Kapituła nagrody, w skład której wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich oraz laureaci, w tym roku jednogłośnie zadecydowała o przyznaniu jej społeczności samorządowej Michałowa w uznaniu ich postawy wobec kryzysu humanitarnego trwającego na pograniczu polsko-białoruskim.

W uroczystości, która odbędzie się 10 grudnia o godz. 18.00, przedstawicielom Michałowa statuetkę wręczy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Wydarzenie będzie transmitowane on-line za pośrednictwem kanałów Biura RPO na YouTube i Facebooku (adresy na dole strony).

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2021-12-09 14:13:01
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2021-12-10 09:50:30
Operator: Maciej Kuczyński