Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data:
Tagi: wydarzenie

10 grudnia w Senacie RP obyły się obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, których organizatorem był Rzecznik Praw Obywatelskich. W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i sądowniczych oraz pracownicy Biura RPO.

Głównym punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka było wręczenie Aleksandrowi Bialackiemu, białoruskiemu opozycjoniście i dyrektorowi Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Ideę tego oznaczenia przybliżył  Bartłomiej Skrzyński, rzecznik Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, który był jej laureatem w 2013 roku. Przypominał, że jest to wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Laudację na cześć Alekksandra Bialackiego wygłosił przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkiewicz. Podkreślił, że Bielacki zawsze walczył o wolną i niepodległą Białoruś - z jej symbolami narodowymi i niezafałszowaną historią, a jego motto brzmi „wolimy ryzykować życie niż żyć w kłamstwie”. Odbierając nagrodę z rąk prof. Ireny Lipowicz, laureat zaznaczył, że Polacy są świetnym przykładem walki o wolność i prawa człowieka. Podkreślił, że choć on sam dzięki staraniom społeczności międzynarodowej został zwolniony z więzienia, to na Białorusi wciąż jest ośmiu więźniów politycznych, prześladowani są aktywiści młodzieżowi i społeczni oraz ograniczana jest działalność niezależnych mediów. Zwrócił uwagę również na obecną sytuację na Ukrainie, gdzie w wyniku konfliktu dochodzi do łamania praw człowieka. 

Podczas uroczystości Aleksandr Bialacki otrzymał od wicemarszałka izby wyższej polskiego parlamentu Jana Wyrowińskiego medal Odrodzenia Senatu, wraz z życzeniami, by w krótce spotkać się w demokratycznie wybranym parlamencie Białorusi. Wicemarszałek przypominał również o wielu działaniach, jakie Senat realizował w ubiegłym roku z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prof. Irena Lipowicz podziękowała za podejmowanie sygnalizowanych przez nią problemów. Zaprezentowała również ranking najważniejszych zagrożeń, które zdaniem RPO, wymagają pilnego rozwiązania. Wśród nich wymieniła m.in. brak efektywnych regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia społecznego i bezdomności, trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, czy nieefektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wskazała jednak, że Polacy powinni dostrzegać także pozytywne zmiany np. rozwój polityki prorodzinnej państwa oraz odblokowanie polityki senioralnej i międzypokoleniowej.

W imieniu premier Ewy Kopacz, gratulacje Aleksandrowi Bialackiemu złożyła Małgorzata Kidawa – Błońska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W swoim wystąpieniu odniosła się również do przedstawionego przez prof. Irenę Lipowicz rankingu. Zaznaczyła, że ma nadzieję, że w przyszłym roku uda się rozwiązać przynajmniej część ze wskazanych w nim problemów.

W trakcie uroczystości, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odznaczył piętnastu pracowników Biura RPO Medalem za Długoletnią Służbę. Jest on przyznawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest w rocznicę podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji społeczność międzynarodowa i środowiska obywatelskie w różnych krajach starają się zwrócić uwagę na potrzebę przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2015-04-13 12:06:27
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:51:24
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:51:24
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:51:12
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP