Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek złożył ślubowanie w Sejmie jako nowy RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Ślubowanie wybranego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka odbyło się 23 lipca 2021 r. 

Prof. Marcin Wiącek został powołany na urząd RPO 8 lipca przez Sejm. 21 lipca na jego wybór zgodził się Senat.

Ustawa o RPO stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie.

Marcin Wiącek powiedział: „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”

15 lipca 20210 r. sprawowanie urzędu RPO zakończył Adam Bodnar - kierowanie Biurem RPO objął jego zastępca Stanisław Trociuk.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dodano więcej zdjęć
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o złożeniu ślubowania i zdjęcia
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dodano więcej zdjęć
Operator: Łukasz Starzewski