Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niezaskarżalność decyzji prezesa sądu o podziale czynności referendarza sądowego. RPO do KRS

Data:
  • Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności
  • Taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi
  • Aby przeanalizować skalę problemu RPO Marcin Wiącek pisze do Krajowej Rady Sądownictwa

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi referendarzy sądowych na brak możliwości zaskarżenia przez nich rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, mimo że taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi.

W związku z tym, w celu przeanalizowania skali problemu, jakim są odwołania referendarzy sądowych od podziału czynności, a także przyjętej przez Krajową Radę Sądownictwa praktyki rozpatrywania takich odwołań, RPO Marcin Wiącek pisze do przewodniczącej KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej.

Prosi o stanowisko KRS co do dopuszczalności wnoszenia przez referendarzy sądowych odwołań od ustalonego przez prezesa sądu podziału czynności, a także informacje statystyczne z ostatnich 10 lat w tym zakresie.

VII.511.23.2023

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-05-26 11:48:49
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-05-26 12:13:58
Operator: Krzysztof Michałowski