Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dziennikarz nie został wpuszczony do Sejmu. Interwencja RPO

Data:
  • Dziennikarza nie wpuszczono do budynku Sejmu mimo, że miał ważną legitymację prasową
  • Nie podano przy tym podstawy prawnej takiego działania
  • RPO prosi Szefa Kancelarii Sejmu o wyjaśnienia 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek dziennikarza, który wskazuje, że nie został wpuszczony do Sejmu mimo posiadania ważnej legitymacji prasowej. Jak informuje, nie podano mu podstawy prawnej takiego działania.

W analogicznej sprawie WSA w Warszawie stwierdził bezskuteczność czynności Marszałka Sejmu RP w sprawie odmowy wstępu (wyrok z 12 lutego 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 2001/18). W ocenie sądu ograniczenie wstępu do Sejmu RP stanowiło odmowę realizacji wynikającego z art. 61 ust 2 Konstytucji RP prawa do udziału w posiedzeniu kolegialnego organu władzy publicznej, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Rozstrzygnięcie WSA potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Marszałka Sejmu.

NSA wskazał, że ograniczenie wstępu dziennikarzowi nie miało miejsca na podstawie Regulaminu Sejmu RP, tylko na podstawie zarządzenia Marszałka Sejmu RP, czyli – w ocenie NSA – aktu zbyt niskiej rangi, aby mógł zawierać legalne ograniczenia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów.

W związku z tym zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi szefową Kancelarii Sejmu RP Agnieszkę Kaczmarską o wyjaśnienia.

VII.716.2.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski