Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jawny rejestr umów pracowników instytucji państwowych. Kolejne pismo Rzecznika do MF. Trwają prace - odpowiada resort

Data:
  • Od 1 stycznia 2024 r. jednostki sektora finansów publicznych mają prowadzić jawny rejestr umów pracowników
  • Zainteresowani obawiają się że zakres informacji zamieszczanych w rejestrze zbyt daleko ingeruje w ich sferę prywatności
  • RPO Marcin Wiącek prosi minister finansów Magdalenę Rzeczkowską o informacje na temat aktualnych prac nad rejestrem
  • AKTUALIZACJA: Trwają prace nad zmianami funkcjonalności systemu teleinformatycznego rejestru umów celem ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa – informuje resort finansów

Do RPO wpływały skargi obywateli dotyczące planowanego początkowo od 1 lipca 2022 r. jawnego rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Skarżący wyrażali obawę, że publikacja w tym rejestrze informacji o każdej umowie -  czyli także i o pracę, w tym o wynagrodzeniu -  jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności tych osób, którą chroni art. 47 Konstytucji.

Dlatego - widząc konieczność pogodzenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej z konstytucyjnym prawem ochrony prywatności oraz danych osobowych - Marcin Wiącek 11 marca 2022 r. zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o informacje dotyczące rejestru.

Rzecznik zwracał uwagę na to, aby ujawnianie informacji w publicznym rejestrze umów odbywało się przy uwzględnieniu standardów wyznaczonych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych w zakresie udostępniania informacji publicznej dotyczącej osób pełniących funkcje publiczne. 

RPO podkreślał również konieczność uregulowania upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego wzór rejestru umów. Aktualne regulacje budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości naruszenia prawa do prywatności pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

9 sierpnia 2022 r. Minister Finansów odpisała, że przygotowanie spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego systemu wymaga pogłębionej analizy. Dodała, że w rejestrze będzie możliwość niezamieszczania danych, do których kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą stosowali ograniczenie jawności wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wejście w życie przepisów dotyczących rejestru umów zostało zaś przesunięte na 1 stycznia 2024 r.

Jak  wskazano w odpowiedzi MF z 9 sierpnia 2022 r., przesunięcie to „pozwoli (...) na doprecyzowanie kwestii związanych z zawartością rejestru oraz innymi wątpliwościami, które zostały zawarte w piśmie Pana Rzecznika. Nadmieniam także, że Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie w miarę możliwości szkoleń z zakresu funkcjonalności tworzonego systemu teleinformatycznego. Ze względu na potencjalnie bardzo dużą liczbę użytkowników tego systemu, szkolenia są planowane w formule online. Dodatkowo, użytkownicy otrzymają instrukcje obsługi funkcjonalności systemu".

Teraz  RPO prosi zatem MF o wyjaśnienie, jakie konkretne działania podjęto co do uregulowania wzoru rejestru umów, kwestii dotyczących zawartości rejestru oraz tworzonego systemu teleinformatycznego, a także realizacji szkoleń z jego funkcjonalności.

VII.520.14.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski