Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zatrzymania weterynarzy i rolników w woj. łódzkim. Rzecznik pyta policję o sprawę

Data:
  • Czterech lekarzy weterynarii i dziewiętnastu hodowców trzody chlewnej zatrzymała w początkach grudnia łódzka policja 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ją o zbadanie sprawy, w tym zasadności zastosowania środków przymusu bezpośredniego (kajdanek)

Posłowie Stefan Krajewski i Dariusz Klimczak zwrócili się do RPO o interwencję  w sprawie zatrzymania 7 i 8 grudnia w  pow. piotrkowskim 23 osób - czterech lekarzy weterynarii i dziewiętnastu hodowców trzody chlewnej - przez funkcjonariuszy łódzkiej Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Z przekazu rolników wynika, że przeszukano im domy i zakuto w kajdanki. Posłowie mają wątpliwości co do legalności i adekwatności tych metod . 

W związku z tym Biuro RPO zwraca się do komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina o zbadanie sprawy pod kątem okoliczności faktycznych i prawnych będących podstawą interwencji wobec zatrzymanych osób. Chodzi też o zasadność zastosowania wobec nich środków przymusu bezpośredniego. 

Uzyskane informacje będą analizowane pod kątem ewentualnych dalszych, możliwych działań - zgodnie z ustawowymi kompetencjami RPO.

II.519.1642.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski