Biuletyn Informacji Publicznej RPO

14-latka z MSK zatrzymana za namalowanie gwiazdki na parkometrze. Interwencja RPO

Data:
  • Kilkugodzinne przetrzymywanie nieletniej uczestniczki protestu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego na posterunku może budzić wątpliwości, czy celem tego nie był tzw. efekt mrożący
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi komendanta stołecznego o informacji o podjętych czynnościach, ustaleniach i sposobie załatwienia sprawy

RPO obserwuje podejmowane częste ingerencje funkcjonariuszy w wolność zgromadzeń publiczne osób młodych. Od początku roku kilkukrotnie już podejmował interwencje w tego rodzaju sprawach. W kwietniu 2021 r. rozesłał do wojewódzkich pełnomocników policji ds. ochrony praw człowieka informacje dotyczące standardów ochrony wolności zgromadzeń publicznych osób młodych.

Z niepokojem RPO przyjął zatem najświeższe doniesienia medialne o zatrzymaniu 14-letniej uczennicy, która uczestniczyła 24 września 2021 r. w proteście Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Została ona zatrzymana w związku z namalowaniem korektorem szkolnym gwiazdki na parkometrze. Uniemożliwiło to jej udział w dalszej części zgromadzenia.

Jeśli doniesienia medialne znajdą potwierdzenie, to ingerencja może być nadmierna, gdyż nie doszło do trwałego uszkodzenia mienia publicznego. Obowiązkiem Policji jest zbadać, czy nie doszło w związku z działaniem nastolatki do naruszenia przepisów, ale kilkugodzinne przetrzymywanie nieletniej na posterunku może budzić wątpliwości, czy nie miało to na celu tzw. efektu mrożącego.

Rzecznik zwraca uwagę, że również osoby niepełnoletnie mają prawo do demonstrowania swoich poglądów, szczególnie w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym. W tym zakresie korzystają z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 ust. 1 Konstytucji), a także udziału w pokojowych zgromadzeniach publicznych (art. 57  Konstytucji). Konwencja ONZ o Prawach Dziecka  gwarantuje dziecku prawo do swobodnej wypowiedzi i wolność pokojowych zgromadzeń osób niepełnoletnich.

VII.613.22.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-09-29 12:02:08
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-29 16:05:42
Operator: Łukasz Starzewski