Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nierówna sytuacja osób przystępujących do egzaminu notarialnego – RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • Osoby po aplikacji notarialnej mogą zdawać egzamin wyłącznie w izbie, w której odbyły aplikację. Natomiast kandydaci, którzy przystępują do egzaminu notarialnego na podstawie alternatywnych kryteriów, mogą go zdawać w izbie zgodnej z miejscem zamieszkania
  • Zdaniem RPO sytuacja wszystkich kandydatów powinna być równa, a obie grupy powinny mieć możliwość zdawania egzaminu w dowolnie wybranej izbie notarialnej
  • Rzecznik skierował już w tej sprawie wystąpienie do poprzedniego Ministra Sprawiedliwości i otrzymał pozytywną odpowiedź. Teraz ponawia postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie

Przepisy Prawa o notariacie budzą wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości. Uprawnienia osób po aplikacji notarialnej i tych, które przystępują do egzaminu notarialnego w związku ze spełnianiem alternatywnych kryteriów pozwalających ubiegać się o status notariusza, są bowiem zróżnicowane.

Osoby z pierwszej grupy mogą złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu wyłącznie w siedzibie rady izby notarialnej, w której odbyły aplikację. Tymczasem zdarza się, że sytuacja życiowa tych osób zmienia się po ukończeniu aplikacji notarialnej i zamieszkują one daleko od miejsca aplikacji. Osoby z drugiej grupy mogą natomiast złożyć wniosek zgodnie z miejscem zamieszkania na obszarze właściwości danej komisji.

Zdaniem RPO sytuacja wszystkich kandydatów powinna być równa i obie te grupy powinny mieć możliwość zdawania egzaminu w dowolnie wybranej izbie notarialnej. Dlatego Rzecznik zwraca się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o stanowisko i podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

19 lipca 2023 r. Rzecznik występował w tej samej sprawie do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W odpowiedzi ówczesny sekretarz stanu Marcin Warchoł wyraził pozytywny stosunek do uwag i zadeklarował gotowość współpracy z Biurem RPO w zakresie szczegółowych rozwiązań legislacyjnych.

VII.561.15.2023

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik