Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mieszkańcy DPS uwięzieni na czas upałów z powodu awarii wind. Interwencja RPO

Data:
  • Z powodu awarii wind w Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy pensjonariusze od kilku miesięcy nie mogli opuszczać placówki, a nawet wyjść na świeże powietrze w czas upałów 
  • Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk pyta o to prezydenta miasta Rafała Bruskiego

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się mieszkaniec DPS „Promień życia" w sprawie braku możliwości opuszczania placówki od kwietnia 2022 r. z powodu awarii wind w budynku.

Napisał, że problem dotyczy ok. 100 osób niesamodzielnych, poruszających się na wózkach, które podczas letnich upałów były zmuszone do przebywania w pokojach, ewentualnie na korytarzu. Funkcjonowania mieszkańców nie poprawiło także urządzenie typu schodołaz.

Rzecznik prosi prezydenta o informacje o podejmowanych działaniach służących zniesieniu barier spowodowanych awarią.

III.7065.170.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski