Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Za „zbieractwo” miał trafić do DPS - sąd oddalił wniosek MOPS. Pomógł mu RPO

Data:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chciał, aby sąd umieścił w Domu Pomocy Społecznej mężczyznę, który w mieszkaniu gromadził wiele różnych rzeczy 
  • Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu udzielało mu na bieżąco wsparcia; ostatecznie sąd oddalił wniosek MOPS 

Pan Arkadiusz zwrócił się do RPO, wskazując, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł do sądu o umieszczenie go w Domu Pomocy Społecznej z powodu zbieractwa. Powodem miało być to, że zainteresowany gromadził w swoim mieszkaniu wiele rzeczy pozyskanych z ulicy bądź od znajomych.

Mężczyźnie wyznaczono pełnomocnika z urzędu. Na jego prośbę Biuro RPO we Wrocławiu skontaktowało się telefonicznie z tym pełnomocnikiem. Wskazano, że wnioskodawca jest stałym petentem RPO, że na co dzień bardzo dobrze funkcjonuje, radzi sobie w życiu codziennym, a jego zbieractwo wynika z oszczędności oraz zamiłowania do posiadania „potrzebnych rzeczy”. Poproszono, aby w sytuacji zagrożenia umieszczeniem w DPS pełnomocnik skontaktował się z RPO, który rozważy przystąpienie do sprawy.

Samemu zainteresowanemu doradzono, aby umówił się na konsultację lekarską, podjął psychoterapię oraz uporządkował lokal, gdyż zbieractwo może przeszkadzać sąsiadom. 

Przez cały okres postępowania sądowego udzielano mu na bieżąco licznych szczegółowych informacji, wspierano w przekonaniu o konieczności uporządkowania lokalu mieszkalnego, mobilizując go do pracy. 

Biegła sądowa, która opiniowała skarżącego, uznała, że nie ma podstaw do umieszczenia go w DPS. W związku z tym sąd oddalił wniosek MOPS. 
                    
BPW.510.18.2021

Autor informacji: Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski