Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju i spotkał się z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Data:
Tagi: kalendarium

Zgodnie z piękną i długą tradycją Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przyjął od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W spotkaniu 20 grudnia 2023 r. uczestniczyli przedstawiciele byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen i ich rodziny.

W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Rzecznikowi towarzyszyli ZRPO Valeri Vachev, dyrektor Zespołu ds. Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej Anna Grzelak i zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych Dariusz Supeł.

Tradycję corocznych spotkań świąteczno-wigilijnych w Biurze RPO zapoczątkowała rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Austrii. Skauci przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry w Wiedniu. Dziś płomień przekazywany jest niemal do wszystkich krajów Europy. Do Polski światełko trafia od 1991 roku od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze ZHP przekazują Światło dalej na  północ, wschód i zachód.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski