Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju

Data:

Zgodnie z piękną i długą tradycją rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego na symbolicznym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Znicz zawierający płomień, który do Biura RPO przybył w sztafecie z Betlejem, rzecznikowi przekazała zastępczyni naczelnika ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus w obecności przewodniczącego Związku hm. Dariusza Supła. Rzecznik podziękował harcerzom za podtrzymywanie tej podnoszącej na duchu tradycji podkreślając, że takie gesty są w obecnych czasach szczególnie potrzebne.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Austrii, kiedy skauci przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry w Wiedniu. Dziś jest on przekazywany niemal do wszystkich krajów Europy. Od 1991 roku polscy harcerze otrzymują światełko od słowackich skautów i przekazują je dalej na północ, wschód i zachód.

Betlejemska sztafeta jest międzynarodowym znakiem pokoju i wyrazem dążenia do wzajemnego zrozumienia i pojednania. Dlatego budującym jest, iż mimo zmiennej i nie zawsze sprzyjającej sytuacji politycznej harcerzom udaje się kultywować tą tradycję nieprzerwanie od ponad 30 lat. Szczególnie symboliczny w tym roku jest fakt, że – jak zaznaczył hm. Dariusz Supeł – polskim skautom udało się przekazać światło nadziei także swoim druhom i druhnom z Białorusi.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński