Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Betlejemskie Światło Pokoju w biurze RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

22 grudnia 2017 r. zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk spotkał się z grupą harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przekazali pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Światełko Betlejemskie. W spotkaniu uczestniczył także zastępca dyrektora generalnego Andrzej Umiński oraz przedstawiciele pracowników BRPO. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło".

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Austrii. Skauci przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry w Wiedniu. Dziś płomień przekazywany jest niemal do wszystkich krajów Europy. Do Polski światełko trafia od 1991 roku od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze ZHP przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data:
Operator: Justyna Z@recka