Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wykluczenie społeczne i finansowe mieszkańców miasteczek i wsi. Kolejne pismo BRPO do Związku Banków Polskich

Data:
  • Czując się dyskryminowane, osoby starsze skarżą się na likwidowanie bankomatów przez banki w mniejszych miejscowościach 
  • Ponadto banki podnoszą opłaty za wypłatę z bankomatów oraz pobierają pieniądze za wypłatę gotówki w swych siedzibach 
  • Promowane jest zaś posługiwanie się darmową bankowością elektroniczną, która dla wielu grup jest niedostępna

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Piotr Mierzejewski pisze w tej sprawie do Jacka Bartkiewicza, przewodniczącego Prezydium Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

W nawiązaniu do pisma RPO z  21 kwietnia 2023 r. –  poświęconego wykluczeniu społecznemu i finansowemu mieszkańców miasteczek i wsi w związku z likwidacją oddziałów banków i bankomatów – BRPO przesyła ZBP kolejną skargę w tej kwestii.

Skarżąca, osoba starsza i schorowana, podkreśla, że od wybuchu  pandemii zlikwidowano już dwa bankomaty Banku Pocztowego S.A. w Łowiczu. Czuje ona, że jest dyskryminowana i ma utrudniony dostęp do ciężko zapracowanych przez nią pieniędzy. Twierdzi, że bank robi wszystko, aby ludzi zniechęcić do wypłaty gotówki - pobiera pieniądze od wypłaty w swej siedzibie. Podnosi też opłaty za wypłatę z bankomatu. Promowane jest zaś posługiwanie się bankowością elektroniczną - bez opłat.

Z treści skargi wynika, że Bank Pocztowy S.A. (dostępny w każdej gminie w Polsce) podjął decyzję o ograniczeniu liczby bankomatów umożliwiających wpłatę lub wypłatę gotówki. Jednocześnie w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych" ustalił opłatę 6 zł za wpłatę lub wypłatę gotówki w placówce banku. Z kolei za usługę dostarczenia posiadaczowi rachunku gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty - usługi niewątpliwie bardzo przyjaznej dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - opłatę ustalono w wysokości 12 zł.

W ocenie Rzecznika, taka polityka wpisuje się w ogólną tendencję upowszechniania bankowości elektronicznej. Zarazem pomija jednak fakt, na który Rzecznik wskazywał we wcześniejszej korespondencji, że nie każdy chce lub może z tej bankowości korzystać.

V.7220.45.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski