Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik do Związku Banków Polskich: mniej banków i bankomatów w mniejszych miejscowościach

Data:
  • Likwidacja oddziałów banków i bankomatów szczególnie dotyka mieszkańców miasteczek i wsi, zwłaszcza osób starszych czy z niepełnosprawnościami  
  • Nie mogą się one swobodnie przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału, a ponadto muszą ponosić koszty opłaty za wypłatę gotówki

Na podstawie skarg obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje Związkowi Banków Polskich problem likwidacji oddziałów banków i bankomatów, który dotyka w szczególności mieszkańców miasteczek i wsi.

W odczuciu skarżących takie działania banków ograniczają ich prawa konsumenckie. Podkreślają, że forma płatności gotówkowej jest nadal legalną, pełnoprawną, powszechną i akceptowaną formą transakcji, a tego rodzaju decyzje banków powodują ich wykluczenie społeczne i finansowe.

Z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności, nie zawsze bowiem mogą się przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału, w którym niejednokrotnie muszą ponieść dodatkowe koszty opłaty za wypłatę gotówki.

Rzecznik jest świadomy, że pandemia przyczyniła się do popularyzacji transakcji płatniczych przy wykorzystaniu instrumentów bankowości elektronicznej, niemniej należy pamiętać, że nie każdy chce lub może korzystać z tej formy płatności.

Dyrektor Zespołu Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi przewodniczącego Komisji Etyki Bankowej ZBP Jacka Bartkiewicza o rozważenie działań interwencyjnych w celu umożliwienia klientom, bez względu na miejsce zamieszkania, dostępu do środków na ich rachunkach bankowych.

V.7220.45.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski