Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO na 27. Festiwalu Pol'and'Rock - sobota 31 lipca

Data:
Tagi: kalendarium

Debata Rzecznika Praw Obywatelskich w Namiocie Akademii Sztuk Przepięknych

13.00 – 15.00 – Debata – Dlaczego praworządność jest taka ważna dla każdego z nas? – debatę prowadziła dr Hanna Machińska, zastępczyni  Rzecznika Praw Obywatelskich. W debacie uczestniczyli m.in.:

  • Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka, społecznie zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. W kwietniu 2016 została koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy”, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W tym ostatnim była pomysłodawczynią Tygodnia Konstytucyjnego. W ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka współprzygotowywała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wyburzenia osady romskiej we Wrocławiu. Wspiera także Fundację Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie „Amp Futbol”,
  • Michał Wawrykiewicz – adwokat, ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Konsultant prawny oraz autor ekspertyz m.in. dla Biura Analiz Sejmowych przy licznych procesach legislacyjnych dotyczących prawa cywilnego oraz ustaw ustrojowych. Ekspert komisji parlamentarnej LIBE (w Parlamencie Europejskim) w trakcie przygotowywania raportu oraz w trakcie wysłuchania w PE na temat praworządności w Polsce. Współzałożyciel #WolneSądy oraz jeden z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.
  • Aleksandra Antoniak-Drożdż – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, prokurator od 2008 roku, wydział do walki z przestępczością gospodarczą prokuratury okręgowej w Katowicach, członkini Lex Super Omnia, gdzie pracuje w zespole edukacyjnym realizującym projekt,, Od aplikanta do niezależnego prokuratora" oraz w zespole ds. legislacji gdzie opiniuje projekty ustaw z ramienia LSO dla komisji senackich i Senatu, jest również autorką wydanego właśnie przez LSO poradnika dla obywateli,, Śledztwo po obywatelsku".
  • Bartłomiej Przymusiński – rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, sędzia Sadu Rejonowego w Poznaniu

Namiot Praw Człowieka Rzecznika Praw Obywatelskich Pol’and’Rock Festival 2021

Namiot Praw Człowieka działał 28 – 31 lipca (środa, czwartek, piątek, sobota). W jego ramach organizowane były prezentacje, warsztaty, debaty, spotkanie z ciekawymi osobistościami, rozmowy, gry i konkursy. Zajęcia i dyżury prowadzili pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, od których można było w swoich osobistych sprawach uzyskać informacje i porady. Do działań zaproszeni zostali także przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, jak i organizacji branżowych.

Aktywności w sobotę 31 lipca 2021 r.

11.00 – 12.00 – Democracy Cake – To gra edukacyjna stworzona przez norweską organizację The Rafto Foundation for Human Rights i przekazana FED-owi do adaptacji i wykorzystania w Polsce. „Democracy Cake” jest grą, w którą mogą grać zarówno dorośli jak i młodzież. Gra pozwala nie tylko na osobistą i grupową refleksję nad istotą demokracji, ale także na myślenie o możliwych odpowiedziach na stojące przed demokratycznymi społeczeństwami wyzwania.

12.00 – 12.45 – Sędzia – poznaj zawody prawnicze – kim jest, jakie ma kompetencje, kiedy możemy trafić do sądu i jakie wtedy mamy prawa  – rozmowę prowadzili pracownicy BRPO

13.00 – 14.30 – Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i w inetrnecie – warsztaty, na których na autentycznych przykładach pokazujemy, jak łatwo funkcjonuje publicznie i w internecie mowa nienawiści i co wszyscy możemy z tym zrobić – warsztaty prowadzili pracownicy BRPO

15.30 – 16.30 Master Class… niezależność sędziego – mit czy rzeczywistość – Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie - gość specjalny Rzecznika Praw Obywatelskich – spotkanie poprowadził  Dariusz Supeł, BRPO

16.30 – 18.00 –  Co to jest dyskryminacja i jak sobie z nią poradzić   – warsztat pokazuje na przykładach autentycznych spraw  czym jest dyskryminacja w życiu codziennym i jakie mamy narzędzia prawne, aby sobie z nią poradzić – warsztat poprowadzili pracownicy BRPO

18.30 – 20.00 – Tańce integracyjne – nauka tańców opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych różnych narodów – to zatańczy każdy, taniec zbliża i zaciera różnice –Dariusz Supeł, Biuro RPO

 

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa