Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport FRA na temat równego traktowania osób LGBTI

Data:

W niektórych państwach członkowskich UE lekarze wciąż postrzegają homoseksualizm jako chorobę, a transseksualizm jako zaburzenie psychiczne. Takie negatywne poglądy na temat lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w społeczeństwie wśród grup zawodowych i decydentów utrudniają starania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści – to niektóre z wniosków wynikających z nowego sprawozdania opracowanego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

Raport opiera się na danych zebranych podczas badania ankietowego wśród urzędników, lekarzy, nauczycieli i policjantów dotyczące tego, które przepisy i polityki odnoszące się do ochrony i wspierania praw osób LGBT są skuteczne, a jeżeli nie są, to dlaczego.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP