Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe traktowanie w procesie awansowania na wyższe stanowiska

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Równe traktowanie w procesie awansowania na wyższe stanowiska funkcyjne w administracji publicznej ze względu na płeć

Uzasadnienie:
Temat był przedmiotem częściowych badań wydanej pod red. Ewy Lisowskiej pracy zbiorowej pt. „Polityka różnorodności w administracji publicznej” (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2012). Wydaje się jednak, że wymaga on pogłębienia i przeprowadzenia kompleksowych badań. Dostęp do awansów jest bowiem obszarem, który jest postrzegany przez pracowników jako najbardziej narażony na nierówne traktowanie, w szczególności ze względu na płeć, w procesie awansowania na wyższe stanowiska funkcyjne w administracji publicznej (przy tych samych kompetencjach i wykształceniu). Podobnie jak powyższe, uzyskane dane z kompleksowych badań pozwolą zweryfikować dotychczas poosiadaną wiedzę w tym zakresie.

Prokuratura Generalna

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk