Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami

Data:

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami analiza i zalecenia
ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA

Warszawa, wrzesień 2012

BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 7 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 3

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia

Raport przygotowany w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk

Redaktorzy raportu:

  • Anna Błaszczak – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego BRPO
  • Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych BRPO
  • Autorzy: Barbara Ewa Abamowska, Ireneusz Białek, dr Agnieszka Dudzińska, Kinga Dumnicka, Lidia Klaro-Celej, Piotr Kowalski, Marta Lempart, Dagmara Nowak-Adamczyk, Aleksander Waszkielewicz, Paweł Wdówik, Jacek Zadrożny, dr Anna Żebrak Współpraca: Justyna Gacek – Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego BRPO, dr Krzysztof Kurowski – Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego BRPO, Hanna Szczeblewska – BRPO

https://www.rpo.gov.pl/pliki/13490881580.pdf

Ważne linki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz