Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościamii

Data:

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7.pdf

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz