Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja raportu "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami".

Data:
Tagi: kalendarium

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja raportu "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami". W spotkaniu wzięli udział: parlamentarzyści, przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacji pozarządowych, mediów, jak również rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Dyskutowano m.in. na temat wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zmiany systemu wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami oraz promowania włączającego systemu edukacji. Przedstawione zostały również rekomendacje kierunkowe dotyczące pożądanych działań w zakresie dostępu do edukacji.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz