Przestępstwa z nienawiści - przyczyny niezgłaszania oraz skuteczność przeciwdziałania

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Przyczyny niezgłaszania organom ścigania (Policji i prokuraturze) przestępstw z nienawiści oraz skuteczność przeciwdziałania temu zjawisku poprzez nowe narzędzia wprowadzone w Policji i w prokuraturze.

Cel badawczy:

Uzasadnienie:

Prokuratura Generalna

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2015-04-01 10:14:43
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-19 15:49:14
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk