Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przestępstwa z nienawiści - przyczyny niezgłaszania oraz skuteczność przeciwdziałania

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Przyczyny niezgłaszania organom ścigania (Policji i prokuraturze) przestępstw z nienawiści oraz skuteczność przeciwdziałania temu zjawisku poprzez nowe narzędzia wprowadzone w Policji i w prokuraturze.

Cel badawczy:

Uzasadnienie:

Prokuratura Generalna

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk