Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przemoc fizyczna oraz mowa nienawiści motywowane uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:

Ustalenie form, postaci oraz występowania przemocy fizycznej oraz mowy nienawiści motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe zagadnienie jest od co najmniej od 2002 roku stosunkowo regularnie badane przez krajowe organizacje LGBT, takie jak stowarzyszenia "Kampania Przeciw Homofobii" oraz "Lambda-Warszawa". Wyniki tych badań - choć alarmujące - nie przekładają się w żaden sposób na działania władz publicznych (niezależnie od politycznych barw aktualnie rządzącego obozu), które od lat uchylają się od zapewnienia osobom LGBT ochrony, z której korzystają m.in. grupy (i poszczególne osoby) doświadczające ataków na tle uprzedzeń rasowych, etnicznych, narodowościowych i wyznaniowych. Ilekroć temat zapewnienia osobom LGBT ochrony przed homofobicznymi atakami pojawia się w debacie publicznej, strona przeciwna zmianom prawa w przedmiotowym zakresie używa całego wachlarza argumentów - w tym podważa wyniki ww. badań, kwestionując ich obiektywizm i metodologię. Badanie przeprowadzone przez organ niezależny od aktualnego układu rządowego powinno dostarczyć wyników, których podważanie czy kwestionowanie z ww. pozycji nie będzie możliwe.

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk