Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Profilowanie rasowe, jako narzędzie polityki bezpieczeństwa publicznego

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Profilowanie rasowe, jako narzędzie polityki bezpieczeństwa publicznego.

Cel badawczy:

Poznanie praktyki stosowania przepisów dot. bezpieczeństwa publicznego, w którą zaangażowane są takie instrumenty jak profilowanie rasowe. Poznanie procedur organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz problemów z przekraczaniem prawa, które nosi znamiona dyskryminacji rasowej/etnicznej.

Uzasadnienie:

Od jakiegoś czasu do organizacji pozarządowych wpływają skargi lub sygnały o tym, że działania władz publicznych zobowiązanych do gwarantowania bezpieczeństwa publicznego (w tym przeciwdzialania terroryzmowi) nie spełniają standardów antydyskryminacyjnych, tj. nadmiernie skupiają się na gromadzeniu danych dotyczących rasy/pochodzenia etnicznego.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk