Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo rodzinne i opiekuńcze w części dotyczącej uznawania przez sądy winy za rozkład pożycia małżeńskiego

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania: Prawo rodzinne i opiekuńcze w części dotyczącej uznawania przez sądy winy za rozkład pożycia małżeńskiego - do którego to stwierdzenia sądy w Polsce są zmuszone w przypadku całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, przy jednoczesnym braku zgody obojga małżonków na wydanie wyroku bez orzekania o winie.

Cel badawczy: Ustalnie, czy mężowie są dyskryminowani przez sądy rodzinne w Polsce ze względu na płeć przy orzekaniu winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Można to ustalić statystycznie oraz analizując uzasadnienia sądów pod kątem, czy podane przez sąd uzasadnienie ma oparcie w naruszaniu powszechnie obowiązujących norm prawnych lub moralnych przez męższyzn wobec których taką winę stwierdzono - odpowiednio do wykładni Sądu Najwyższego, który jako podstawową przesłankę takiego wyroku wymaga naruszania takich właśnie norm.

Uzasadnienie: Nigdy nie spotkałem się, aby tego typu badania były przez kogokowliek prowadzone. Bardzo mało znane są przesłanki, na podstawie których sądy powinny orzekać o winie za rozklad pożycia małżeńskiego, a na dodatek sądy te czują się bezkarnie łamiąc te zasady, gdyż sprawy nigdy nie trafiają do Sądu Najwyższego, który ewentualnie mógłby weryfikować podobne wyroki. Tymczasem wyroki te mają ogromny wpływ na dyskryminowaną grupę społeczną, czyli mężczyzn uznanych za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, gdyż jest to podstawą do występowania o alimenty przez małżonki po orzeczeniu rozwodu, co pauperyzuje byłych mężów.

Dzielnytata.pl

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk