Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością i osób ubezwłasnowolnionych

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, podczas której RPO dr Adam Bodnar przedstawił wyniki raportu na temat dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w wyborach prezydenckich oraz w referendum ogólnokrajowym. W konferencji uczestniczyli również: Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji Integracja, dr Monika Zima-Parjaszewska, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zofia Nawrocka z Koalicji „Masz Głos, Masz Wybór”, dr Jarosław Zbieranek i Paula Nowek z Biura RPO.

Przed wyborami na Prezydenta RP pracownicy Biura RPO skontrolowali 144 lokale wyborcze mające status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które znajdowały się w 13 miejscowościach. W aż 127 lokalach stwierdzono uchybienia w odniesieniu do kryteriów wymaganych przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Przed referendum ogólnokrajowym uchybienia stwierdzono w 113 na 142 skontrolowane lokale.

Tymczasem wyniki badań społecznych przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej i Biuro RPO wskazują, że zdecydowana większość polskich wyborców (68 %) jako preferowany sposób udziału w wyborach wskazuje głosowanie osobiste w lokalu wyborczym. Dlatego dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych stanowi w tym kontekście szczególnie istotną gwarancję zasady powszechności wyborów. 

Podczas konferencji Rzecznik poinformował również, że zwrócił się do Prezydenta RP w sprawie zastrzeżeń dotyczących pozbawiania praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych. Problem ten dotyczy prawie 80 tysięcy ludzi w Polsce i budzi poważne, w pełni uzasadnione wątpliwości, m.in. w doktrynie prawa, czy też wśród środowisk organizacji społecznych. 

 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP