Kwestie dotyczące komunikacji w relacjach z osobami starszym - posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Osób Starszych.

Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące komunikacji w relacjach z osobami starszymi. Danuta Parlak w swoim wystąpieniu przedstawiła negatywne skutki dla osób starszych używania wobec nich języka protekcjonalnego, który jest powszechną formą komunikacji stosowaną zarówno przez opiekunów, jak i bliskich.

W trakcie spotkania stworzona została lista działań, które należałoby podjąć, aby skutecznie dotrzeć do osób starszych i personelu świadczącego opiekę nad seniorami z informacjami o tym, jak przeciwdziałać takiemu zjawisku. Członkowie Komisji postulowali, by RPO wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie włączenia do programów kształcenia kadr odpowiednich treści, mających zapobiegać stygmatyzacji osób starszych i w konsekwencji ich dyskryminacji.

Na spotkaniu przyjęto także plan pracy Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych na 2017 rok.

Po ożywionej dyskusji ustalono, że kolejne posiedzenia Komisji będą poświęcone::

  • spotkanie 23 maja: dyskryminacja – wymiar prawny i etyczny
  • spotkanie 15 września: diagnoza zjawiska przemocy i nadużyć wobec osób starszych
  • spotkanie 14 listopada: wstępna analiza wprowadzonych zmian dotyczących:
    • przepisów Kodeksu pracy dotyczących osób starszych w miejscu pracy - w związku z obniżeniem wieku emerytalnego (przy udziale przedstawiciela Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy),
    • konsekwencji zmian wprowadzonych przepisami o sieciowaniu szpitali dla dostępności opieki zdrowotnej osób starszych.

Ponadto na 26 września planowana jest konferencja na temat wsparcia osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów.

 

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2017-03-07 15:02:55
Osoba udostępniająca: AnetaKosz