Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus - pogarsza się sytuacja schronisk dla bezdomnych. Apel RPO do MRPiPS

Data:
  • W związku z epidemią koronawirusa gwałtownie pogorszyła się sytuacja schronisk dla osób w kryzysie bezdomności
  • Brakuje dodatkowych środków na materiały higieniczne, załamały się dotychczasowe procedury pozyskiwania taniej żywności
  • Wielu pracowników i wolontariuszy korzysta z prawa do opieki nad dziećmi po zamknięciu przedszkoli i szkół
  • Organizacje pozarządowe wspierające osoby zagrożone bezdomnością nie zostały zaś objęte żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają niepokojące sygnały od organizacji pozarządowych, które wskazują na potrzebę niezwłocznego wsparcia w czasie epidemii. Wynika z nich, że sytuacja schronisk dla osób w kryzysie bezdomności w związku z koronawirusem gwałtownie się pogorszyła. Zagraża to bezpieczeństwu osób przebywających w tych placówkach.

Brakuje w szczególności dodatkowych środków na materiały higieniczne, załamały się dotychczasowe procedury pozyskiwania taniej żywności.

W związku z interwencją premiera Mateusza Morawieckiego z 13 marca, większe środki mają zostać przekazane bankom żywności; usprawnione mają też być procedury wydawania żywności.

Nie wydaje się jednak, aby rozwiązało to wszystkie narastające problemy z dostępem do żywności. A osoby przebywające w schroniskach znajdują się w grupie szczególnie zagrożonej koronawirusem - ze względu na starszy wiek i słabszy stan zdrowia.

Tymczasem organizacje pozarządowe udzielające wsparcia tym osobom nie zostały objęte żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi. Nie sformułowano żadnych instrukcji ani wytycznych dotyczących podniesienia stopnia bezpieczeństwa osób przebywających w schroniskach - zwłaszcza w sytuacji zarażenia koronawirusem.

Pojawił się także problem z brakiem personelu. Wiąże się to z korzystaniem przez pracowników i wolontariuszy z uprawnień dotyczących opieki nad dziećmi po zamknięciu przedszkoli i szkół.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, o podjęcie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, pilnych działań wspierających ich działalność w tym obszarze.

III.7065.60.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-03-16 15:00:18
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-10-19 15:05:19
Operator: Łukasz Starzewski