RPO dziękuje za wsparcie i dobre słowa 

Data:
Tagi: kalendarium

Chciałem z głębi serca wyrazić wdzięczność za wszystkie listy, gratulacje i podziękowania, które otrzymuję w związku z zakończeniem 5-letniej kadencji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Jestem pod wrażeniem, jak wielu obywateli i organizacji głęboko zaangażowanych w sprawy publiczne docenia naszą pracę – moją i moich współpracowników w Biurze RPO. Jak ważna jest ona zarówno dla ludzi młodych, jak i środowisk senioralnych, dla mieszkańców wsi, ale i tych z małych lub większych miast, którzy zwracali się do nas ze swoimi problemami. Cieszę się, że nasza praca miała znaczenie dla wielu samorządów zawodowych, była dobrze oceniana przez większość organizacji pozarządowych i na uczelniach. Wzruszające są podziękowania od środowisk osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wiele satysfakcji przyniosło mi spotkanie z działaczami Ulicznej Opozycji walczącej o praworządność.

Nie sposób wymienić tu wszystkich autorów listów, spotkań, telefonów czy wpisów w mediach społecznościowych. Dla mnie największe znaczenie ma ich różnorodność, to, że reprezentują różne środowiska, różne pokolenia i odmienne poglądy. Bo być może udało nam się choć trochę przezwyciężyć podziały tak charakterystyczne dla współczesnej Polski. Zbudować swego rodzaju porozumienie ludzi zatroskanych dobrem wspólnym i gotowych bezinteresownie pomagać innym.

Oczywiście moja wdzięczność obejmuje także tych, którzy krytycznie oceniają kadencję RPO, wskazują na jej słabości i nierozwiązane problemy. Nie mówimy tu o zwykłym hejcie, którego też nie brakuje, ale o rzeczowych uwagach, wskazaniach, czym Biuro RPO i przyszły Rzecznik powinni się zająć w pierwszej kolejności. Szanuję ten rodzaj dialogu i postaram się przekazać mojemu następcy/następczyni jak najwięcej płynących z tego wniosków i refleksji.

Proszę też wszystkie te osoby i instytucje, które kierowały do mnie listy w związku z zakończeniem kadencji, o cierpliwość i o dalszą współpracę. Jak informowałem, zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich moje urzędowanie będzie trwało do momentu objęcia funkcji przez nowego Rzecznika. Chciałbym zapewnić, że żadna chwila tego urzędowania nie zostanie zmarnowana. Przez cały ten czas będziemy ze wszystkich sił starali się służyć obywatelom i dochowywać najwyższych standardów urzędu publicznego. Do tego potrzebna jest nam, tak jak dotychczas, Wasza współpraca i zaangażowanie.  

Drodzy Obywatele, dziękuję raz jeszcze za dobre słowa, ale bardzo proszę – bądźcie z nami cały czas.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-09-18 14:58:14
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-16 12:39:18
Opis: dodanie listu od Związku Ukraińców w Polsce
Operator: Paulina Modrzecka