Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Podstawowe problemy krajowej polityki mieszkaniowej dotyczącej osób o najniższych dochodach - wystąpienie generalne do premier Beaty Szydło

Data:

Pani Mariola i pan Janusz zalegają za czynsz w mieszkaniu komunalnym. Pan Zbigniew nie jest w stanie płacić wyższego czynszu w prywatnej kamienicy. Za chwilę – jak 80 proc. innych osób, które zalegają z czynszem, dostaną wyrok eksmisyjny. I najprawdopodobniej sąd nakaże gminie wskazać im lokal socjalny.
Tyle że gmina takich lokali nie ma, a kolejka chętnych jest już i tak bardzo długa.

Rząd zapowiada właśnie swój program mieszkaniowy. Ponieważ RPO zajmuje się tą sprawa od dawna, zna sytuację ze skarg i wniosków kierowanych do Biura. Rzecznicy Praw Obywatelskich analizowali też pomysły i przebieg prac legislacyjnych dotyczących kwestii mieszkaniowych w ciągu ostatnich lat.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w wystąpieniu generalnym do premier Beaty Szydło (IV.7217.2.2016/JS)  zwraca uwagę na rolę samorządów i na to, że to na nich ciąży obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że  bez wsparcia państwa gminy nie poradzą sobie same:  tanich mieszkań jest już i tak za mało, ludzie się zadłużają, ale wyroków eksmisyjnych nie da się wyegzekwować, bo… nie ma tanich mieszkań, do których mogliby się przenieść lokatorzy. Bo na ich budowę gminy nie mają pieniędzy.

Wystąpienie Adam Bodnar poświęca przede wszystkim sytuacji osób o najniższych dochodach, które pomimo wysiłku nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych rodziny. To one potrzebują mieszkań komunalnych i socjalnych.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk