Po kasacji RPO – sąd nakazał natychmiastowe zwolnienie pacjenta zakładu psychiatrycznego

Data:

14 grudnia br. Sąd Rejonowy w Rybniku orzekł, że przyjęcie pana Feliksa Meszki do zamkniętego zakładu psychiatrycznego było niezasadne i nakazał natychmiastowe zwolnienie pacjenta. Sąd w uzasadnieniu ustnym wskazał, że doszło do naruszenia procedury wskazanej w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ brakowało obowiązkowego zatwierdzenia przyjęcia przez ordynatora. W rozprawie brali udział przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pan Feliks Meszka spędził łącznie w szpitalu psychiatrycznym 11 lat. W dniu 10 listopada br. Sąd Najwyższy, na skutek kasacji RPO (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kasacja-rpo-dot-umieszczenia-w-zakladzie-psychiatrycznym), uchylił postanowienia sądów o zastosowaniu tego środka zabezpieczającego. W tym samym dniu, w którym do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych wpłynęło orzeczenie Sądu Najwyższego, obligujące do zwolnienia mężczyzny, mężczyznę przyjęto do szpitala w trybie bez zgody pacjenta. Po ponad 30 dniach sąd nakazał zwolnienie pana Meszki. 

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2015-12-14 15:24:55
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:47:34
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP