Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja "Wyzwania ochrony zdrowia psychicznego w Polsce w obliczu skutków pandemii COVID-19" pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Wyzwania ochrony zdrowia psychicznego w Polsce w obliczu skutków pandemii COVID-19". Wydarzenie odbędzie się online 24 kwietnia br. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.

Podczas konferencji padną pytania o funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, zarówno w czasie pandemii, jak i poza nią. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że pandemia Covid-19 ma negatywny wpływ na świadczenia zdrowotne ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia psychicznego w 93% krajów na świecie – podczas gdy zapotrzebowanie na te świadczenia wzrasta. Wśród społeczności wielu krajów nasilają się objawy depresji i zaburzeń lękowych. W Polsce natomiast wiele się mówi o raporcie NIK, który ujawnił, że system lecznictwa psychiatrycznego dedykowany dzieciom i młodzieży wymaga poważnych zmian. Podkreślano w tym raporcie między innymi trudność w dostępie do specjalistów oraz brak profilaktyki leczenia zaburzeń psychicznych.

RPO aktywnie zaangażowany jest w problematykę funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego. O niektórych działaniach w tym obszarze przeczytają Państwo w artykułach pod tekstem.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik