Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenie RPO ws. wycieku danych z bazy PESEL

Data:

W związku z doniesieniami mediów na temat możliwości wycieku informacji z bazy PESEL wielu obywateli czuje się zaniepokojonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich w tym kontekście pragnie przypomnieć, że administracja naszego państwa dysponuje coraz większą ilością informacji o obywatelach. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane po to, aby urzędy i instytucje publiczne mogły coraz lepiej i sprawniej służyć mieszkańcom. We współczesnym świecie nieuniknione jest także ich przetwarzanie za pomocą rozbudowanych systemów informatycznych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie większej jakości świadczonych przez państwo usług.

Obywatele mają jednak prawo oczekiwać, że wszystkie informacje pozyskiwane na ich temat będą odpowiednio zabezpieczone. Jest to standard wynikający z art. 47 oraz 51 Konstytucji RP. Dlatego zbierając dane osobowe państwo nakłada na siebie bezwzględny obowiązek ich ochrony. Informacje z bazy PESEL nigdy nie powinny trafić w niepowołane ręce.

Rzecznik z uwagą obserwuje przebieg działań podejmowanych w tej sprawie przez organy państwa i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych. W związku z tym Rzecznik skieruje do Ministra Cyfryzacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowej Rady Komorniczej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiednie wnioski o przedstawienie informacji, na jakim etapie znajduje się wyjaśnianie sprawy oraz co udało się do tej pory ustalić.  

Zależnie od rozwoju sytuacji, w Biurze RPO analizowane będą fakty i podejmowane stosowne działania. Ich celem będzie zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa oraz wsparcie w sytuacjach, gdyby doszło do wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Rzecznik ma przy tym nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich będzie analizował czy obywatele posiadają już teraz w pełni dostępne procedury zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością finansową, gdyby ktoś skorzystał z ich danych w sposób nieuprawniony.  

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk